Ledenjačke pukotine i spašavanje

PDFIspis

vs-ledenjak-1

 

Novi set predavanja visokogorske škole o ledenjacima i spašavanju iz ledenjačkih pukotina pripao je Antoniju Begiću, koji je iz Zagreba došao s nama podijeliti dio bogatog iskustva penjanja u ledom okovanim stijenama, te svoje iskustvo savladavanja ledenjaka i spašavanja iz pukotina.

 

vs-ledenjak-2

 

Premda im se broj smanjuje te je njihova površina iz godine u godinu sve manja ledenjaci su i dalje nezaobilazna prepreka planinarima u pohodu na najviše vrhove. Kao jedan od zahtjevnijih segmenata uspona predstavljaju ozbiljan problem svakom planinaru, te je upravo zato važna dodatna obuka te posebna znanja i vještine kretanja kako bi se izbjegle eventualne nesreće. Na ovom predavanju vrlo slikovito nam je prikazan nastanak ledenjaka tjst. njihovo formiranje te osnovni dijelovi koje bih svaki visokogorac trebao prepoznati kao što su seraci, morene, čelo ledenjaka i slično.

 

vs-ledenjak-3

 

vs-ledenjak-4

 

Ledene mase, koje se stalno kreću, nekada vidljivo golom oku, najčešće obiluju pukotinama poprečnog ili uzdužnog tipa. One mogu biti od minimalnih do dubokih preko 50 metara, A ili V tipa. Objasnio nam je Antonio kako izbjegavati takve pukotine, te kako eventualno prepoznati pukotinu prekrivenu snijegom. Kretanje u navezi (najčešće 2 ili 3 planinara međusobno povezana s užadi) preporučuje se kada se prelazi preko takvih terena, jer prilikom poskliznuća jednog člana postoji velika šansa da će ga drugi dio naveze uspjeti zaustaviti ili ublažiti pad.

 

vs-ledenjak-5

 

Dotakli smo se i kretanja na strmim planinskim terenima za koje smo zaključili da kretanju u navezi nije uvijek najsigurnija opcija. Na takvim terenima gdje je velika opasnost od poskliznuća bilo bi potrebno dodatno osigurati grupu planinara npr. izradom sidrišta u ledu. Upravo smo taj postupak vježbali na terenu u Julijskim Alpama i sami se uvjerili koliko je zapravo jednostavno izraditi ga, a predstavlja sigurno uporište.

 

vs-ledenjak-6

 

Drugi dio predavanja bilo je na temu spašavanja unesrećenih iz ledenjačkih pukotina. Pokazao nam je Antonio preko slide-ova i nekoliko edukativnih videa koju opremu moramo imati za takve operacije, na koji način izrađujemo sidrišta, te prenosimo opterećenja unesrećenog, te na koji način u konačnici izvlačimo unesrećenog. Ponovili smo i osnovne čvorove te sigurno privezivanje konopa za pojas.

 

vs-ledenjak-7

 

Vježbe iz spašavanja nam tek predstoje, te se radujemo primijeniti stečena znanja.

 

Josip Cvitković