Izborna skupština HPD Mosor, 20.3.2019.

PDFIspis

Temeljem članka 22. Statuta i odluke UO HPD "Mosor" od 25. veljače 2019. g. sazivam

 

I Z B O R N U    S K U P Š T I N U

 

Hrvatskog planinarskog društva "Mosor" Split

 

koja će se održati u Domu HV-a, Poljudsko šetalište br. 1, Split , dana 20. ožujka 2019. godine (srijeda), sa početkom u 20:00 sati.

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći Dnevni red:

 

 

1.     Otvaranje Skupštine

2.     Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske i kandidacijske komisije te ovjeritelja zapisnika

3.     Usvajanje dnevnog reda

4.     Izvješće o radu u 2018. godini

5.     Izvješće Nadzornog odbora

6.     Izvješće Suda časti

7.     Izvješće verifikacijske komisije

8.     Rasprava i glasovanje o podnijetim izvješćima

9.     Izvješće kandidacijske komisije

10.  Razrješnica tijelima Društva

11.  Izbor predsjednika i članova UO, Nadzornog odbora i Suda časti.

12.  Plan rada i financijski plan u 2019. godini

 

     ...domjenak

 

 

Predsjednik HPD "Mosor":

Denis Vranješ

HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com
 
Radno vrijeme tajništva
sri: 13:00 - 21:00