Čvorologija - 3. dio

PDFIspis

BulinmalaSljedeći čvor kojeg obrađujemo je bulin ili pašnjak, a kao i osmica spada u skupinu osnovnih čvorova i čvorova za navezivanje, te služi za izradu nepomične omče.

 

 

Upotrebljava se za navezivanje kraja užeta oko tijela kod osiguravanja, za navezivanje na penjački pojas, izradu improviziranog prsnog pojasa i kod izrade nekih prirodnih sidrišta, npr. oko stabla, što bi u pravilu ipak trebalo izbjegavati. Lako se otpušta nakon pada, pa je stoga obavezna upotreba osiguravajućeg čvora. U odnosu na osmicu prednost mu je u tome što se lako razvezuje nakon opterećenja težinom tijela i što je lako podesiv, ali su mu mane u tome što se zna olabaviti, teže se uoči ako nije pravilno izrađen i više umanjuje čvrstoću užeta.

 

Bulin

 

Pripremio: Denis Vranješ

 

HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com
 
Radno vrijeme tajništva
sri: 13:00 - 21:00