Kroz pustinju i prašumu

PDFIspis

 

Sedmi izlet OPŠ – jesen 2019. g. 

 

Nedjelja, 24.11.2019.

 

markacija 01

 

Dinamički plan izleta:

 

08:15 Okupljanje u Žrnovnici

 

Okupljanje u Žrnovnici je na parkingu južno od crkve (ulica Petra Krešimira IV). (lokacija).

 

zrnovnica 01

 

Od Žrnovnice do zaselka Amižići prebacivat će se sa što manjim brojem automobila zbog ogrančenog mjesta za parking u zaseoku.

 

08:45 Polazak na turu

 

Tura počinje u Amižićima, a ide preko Žrnovničke drage do Koludra i završava spustom do Kučina. Čišćenje staze i vježba markiranja počinje u Amižićima. Dio ture koji je određen za čišćenje i markaciju su putovi oznake 105 (od Amižića do Žrnovničke drage) i 103 (od Koludra do Žrnovničke drage). U Žrnovničkoj dragi na križanju za Debelo brdo sastaju se grupa koja je krenula iz Žrnovnice i grupa iz Lugarnice.

 

Markiranje 04

 

Od Amižića do Žrnovničke drage vodi put oznake 105.

 

karta 18 01 05

 

11:30 Dolazak u Žrnovničku dragu

 

U Žrnovničkoj dragi dvije grupe se spajaju i nastavljaju čišćenje i markiranje prema Koludru.

 

Od Žrnovničke drage do Koludra vodi put oznake 103.

 

karta 18 01 03

 

16:00 Dolazak u Koludar

 

Od Koludra do spoja puteva oznaka 102 i 135 vodi dio puta oznake 102.

 

karta 18 01 02

 

Od spoja puteva oznaka 102 i 135 do Kučina vodi put oznake 135.

 

karta 18 01 35

 

16:30 Dolazak u Kučine

 

Iz Kučina vozači automobila koji su u Kučinama prebacuju u Žrnovnicu vozače automobila koji su ostali u Žrnovnici i Amižićima.

 

 

Prijevoz: individualan dolazak
Prehrana: u vlastitom aranžmanu
Težina ture: lagana (K1-T1)
Potrebna oprema: dobre cipele, odjeća prilagođena vremenskoj prognozi i korištenju pri markiranju i čišćenju, baterijska lampa, planinarska iskaznica, hrana i piće, mobitel, zamka

 

Napomena: Prisutni na izletu sudjeluju na vlastitu odgovornost i dužni su pridržavati se uputa vodiča. Nije dozvoljeno uznemiravanje životinja, branje biljaka, te bacanje otpada po okolišu. Vodič zadržava pravo izmjena i dopuna u programu izleta ovisno o okolnostima.


Kondicijska zahtjevnost:
K1 - lagano (visinska razlika manja od 500 m)
K2 - srednje teško (visinska razlika od 500 do 1000 m)
K3 - teško (visinska razlika od 1000 do 1300 m)
K4 - vrlo teško (visinska razlika veća od 1300 m)


Tehnička zahtjevnost:

T1 - nezahtjevno (bez upotrebe ruku i pomagala)
T2 - srednje zahtjevno (povremena upotreba ruku za lagano penjanje)
T3 - zahtjevno (povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala - via ferrata, a zimi povremena upotreba dereza i cepina)
T4 - vrlo zahtjevno (duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, a zimi konstantna upotreba dereza i cepina)

 

Karte su preuzete s registra planinarskih puteva HPS-a 21.11.2019. Uz svaku kartu se nalazi link na stranicu pojedinog puta. Podatke o putevima određenim za akciju čišćenja i markiranja dostavili su članovi HPD Mosor koji organiziraju akciju.

 

 

HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
IBAN: HR4924070001100579795
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com
 
Radno vrijeme tajništva
utorak:   17:00 - 21:00
srijeda:  13:00 - 21:00