Izlet na Grobničke Alpe, 28.-29.10.2017.

PDFIspis

Grobničke 15Pozivamo Vas da nam se za vikend od 28. do 29.10.2017. pridružite na nastavku našeg putovanja Via Dinaricom, kad ćemo posjetiti čudesne Grobničke Alpe u zaleđu Rijeke, popeti se na dva najviša vrha masiva, Obruč (1.376 m) i Fratar (1.353 m), ali i Kamenjak (837 m) te poznato riječko izletište i skijalište Platak. Noćimo u možda i najljepšem planinarskom domu u Hrvatskoj, "Hahliću".

 
 
Na primorskoj strani nad Grobničkim se poljem proteže masiv Obruča na kojem prevladavaju lijepe livade, travnati i stjenoviti vršci. Gotovo svi vrhovi odlikuju se prostranim vidicima na Hrvatsko primorje, Učku i prema Gorskom kotaru. Taj se niz među planinarima često naziva „Grobničkim Alpama“ jer njihovi bijeli kameni vrhovi uistinu podsjećaju na prave alpske vrhunce. To je floristički neobično bogat i zanimljiv kraj jer se tu isprepleću mediteranski i kontinentalni klimatski utjecaji.
 
Grobničke 04
 
 
Dinamički plan izleta:
 
SUBOTA, 28.10.2017.: 
 
05:45 – okupljanje na autobusnom okretištu Sukoišanska
06:00 – polazak prema Gorskom kotaru
11:00 – dolazak u Podkilavac, selo na sjevernom rubu Grobničkog polja i početak uspona stazom „Po kolcima“ do pl. doma Hahlić
14:00 – dolazak do pl. doma Hahlić 
 
Planinarski dom Hahlić (1097 m) se nalazi na južnoj padini Obruča, na malom zaravni između Dnića i Ćunine glave. Od doma se pruža lijep pogled na Riječki zaljev, otoke Kvarnera, Grobinštinu i Učku, a dom je okružen šumom smreke i planinske bukve.
 
Grobničke 10
 
15:00 – uspon na Obruč
16:30 – dolazak na Obruč
 
Obruč (1376 m) je najviši vrh cijeloga masiva popularno zvanog Grobničke Alpe. Zahvaljujući visini, s vrha se pruža osobit vidik na sjeverni Jadran, Kastavštinu, Grobinštinu, Učku i Pakleno. Oko Obruča mogu se susresti divokoze čije je stanište na padini sjeverno od vrha. Na vrhu je prirodno stanište krškog runolista. Sama vršna točka označena je malenim mramornim križem.
 
Grobničke 12
 
18:00 – dolazak u pl. dom Hahlić, večera i počinak
 
 
NEDJELJA, 29.10.2017.:
 
07:00 – polazak na uspon na Fratar
08:00 – dolazak na Fratar
 
Fratar (1353 m) je najmarkantniji vrh u području iznad Hahlića. Izdaleka je prepoznatljiv po tome što su mu padine strme i šumovite, a tjeme kamenito. Budući da zbog toga nalikuje na glavu s fratarskom kapom, ljudi su ga jednostavno prozvali Fratar. Po visini je Fratar odmah iza Obruča, a zahvaljujući izdvojenom položaju i blizini mora, s njega je vidik mnogo dojmljiviji. Sam vrh je kamenita zaravan okružena klekovinom, a najviša točka označena je naslaganim kamenjem.
 
Grobničke 14
 
09:00 – dolazak na pl. dom Hahlić i polazak prema Platku
12:30 – dolazak na Platak, odmor uz mogućnost ručka u planinarskom domu,
13:30 – ukrcaj u autobus i vožnja do Kamenjaka
14:00 – dolazak do napuštenog zaseoka Kamenjak i uspon na vrh
15:00 – dolazak na vrh
 
Kamenjak (837 m) je mala osamljena skupina strmih vapnenačkih litica što se dižu iz šume iznad istočne strane Grobničkog polja. Ime Kamenjak odgovara njegovu izgledu, a neki ga zovu i Kamičina kao što se može vidjeti a nekim starijim zemljovidima. U tom slikovitom hrptu koji se pruža u dužini od 600 m u dinarskom smjeru ističu se tri vrha – glavni vrh (V. Kamenjak, 837 m), zapadni (685 m) i jugoistočni (Mali Kamenjak, 771 m). Ovaj posljednji je najslikovitiji, a pruža i najljepši vidik. S glavnog vrha, na kojemu je žig, vidik se pruža na područje od Obruča do Snježnika. 
 
Grobničke 11
 
16:30 – polazak prema Splitu 
22:00 – dolazak u Split
 
 
Prijave za izlet uz uplatu akontacije u prostorijama Društva, Sinovčićeva 2, utorkom, srijedom i četvrtkom od 18 do 22 sata, a petkom od 8 do 12h.
Prehrana: u vlastitom aranžmanu
Oprema: izletnička - prilagođena vremenskoj prognozi, terenska hrana i piće, osobna i planinarska iskaznica, mobitel, baterijska lampa, ljetna vreća za spavanje ili posteljina (dom se grije i ima deke).
Noćenje: planinarski dom „Hahlić“
Prijevoz: autobusom
Težina: K3 – T1
Informacije: u prostorijama Društva i na telefon 021/394-365
Glavni vodič: Denis Vranješ 091/957-2379
 
Prednost kod popune autobusa imaju ranije prijavljeni s cjelovitom uplatom izleta.
Prisutni na izletu sudjeluju na vlastitu odgovornost i dužni su pridržavati se uputa vodiča.
Vodič zadržava pravo promjene rute i satnice ovisno o okolnostima.
 
 
Kondicijska zahtjevnost:
K1 - lagano (visinska razlika manja od 500 m)
K2 - srednje teško (visinska razlika od 500 do 1000 m)
K3 - teško (visinska razlika od 1000 do 1300 m)
K4 - vrlo teško (visinska razlika veća od 1300 m)
 
Tehnička zahtjevnost :
T1 - nezahtjevno (bez upotrebe ruku i pomagala)
T2 - srednje zahtjevno (povremena upotreba ruku za lagano penjanje)
T3 - zahtjevno (povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala - via ferrata, a zimi povremena upotreba dereza i cepina)
T4 - vrlo zahtjevno (duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, a zimi konstantna upotreba dereza i cepina)
 
HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com