Redovna skupština HPD Mosor, 15.03.2017.

PDFIspis

Skupstina 01U srijedu 15.03.2017. g. održati će se redovna godišnja skupština HPD Mosor, pa pozivamo sve članove da se odazovu istoj.

 
 
 
 
Temeljem članka 18. Statuta i odluke UO HPD "Mosor" od 23. veljače 2017.g. sazivam
 
 
R E D O V N U    S K U P Š T I N U
 
 
Hrvatskog planinarskog društva "Mosor" Split
 
 
koja će se održati u društvenim prostorijama – Sinovčićeva 2, dana 15. ožujka 2017. godine (srijeda), s početkom u 20:00 sati.
 
Za Skupštinu predlažem sljedeći
 
Dnevni red
 
1.     Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
2.     Izvješće o radu u 2016. godini
3.     Financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora i Suda časti
4.     Plan rada u 2017. godini
5.     Rasprava po izvješćima
6.     Razno
 
 
Predsjednik HPD "Mosor":
 
Denis Vranješ
 
HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com