Kozjak

PDFIspis

Treći izlet OPŠ – jesen 2019. g. 

 

Nedjelja, 20.10.2019.

 

kozjak 01

 

Dinamički plan izleta:

 

7:15 Okupljanje na željezničkom kolodvoru

Okupljanje i kupnja karata. Redovna cijena jedne karte u jednom smjeru prema cjeniku HŽ za 2. razred je 23,20 kuna.

 

7:45 Polazak vlaka za Labin Dalmatinski

 

8:25 Dolazak vlaka u Labin Dalmatinski

 

8:40 Polazak na turu prema Botićima

Uspon počinje pokraj željezničke stanice u Labinu Dalmatinskom, a nakon sat vremena hoda stiže se u selo Botići.

Od Labina (ž.p.) do vrha Crni krug (647m) vodi put oznake 236.

 

karta 18 02 36


9:40 Dolazak u Botiće

U selu Botići napravit će se kraća pauza.

 

kozjak 02


10:00 Polazak prema Crnom krugu

 

11:00 Dolazak na Crni krug

Na vrhu će se napraviti kraća pauza.

Mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža kaže: Opor, planina u Dalmaciji, u zaleđu Kaštela; najviši vrh Crni krug (647 m). Opor se proteže u duljini od približno 4 km. U geološkom pogledu dio je Kozjaka (dijeli ih prijevoj Malačka, visok 475 m), koji leži jugoistočno. Građena je od vapnenca. Padine su joj položite. Prema moru se spuštaju postupno. Podnožjem vodi željeznička pruga iz Knina i Šibenika za Split.

 

11:20 Polazak prema domu Malačka

Od vrha Crni krug (647m) do prijevoja Malačka (477m) vodi put oznake 237.

 

karta 18 02 37


12:20 Dolazak na dom Malačka

Na domu Malačka bit će pauza za ručak te će se održati nastava.

 

kozjak 03

 

15:30 Polazak prema željezničkoj stanici u Kaštel Starom

Od prijevoja Malačka do željezničke postaje Kaštel Stari vodi put oznake 215.

 

karta 18 02 15

 

17:00 Dolazak na željezničku stanicu u Kaštel Starom

Skupljanje i kupnja karata. Redovna cijena jedne karte u jednom smjeru prema cjeniku HŽ za 2. razred je 12,90 kuna.

 

17:15 Polazak za Split

 

17:40 Dolazak u Split

 

Prijevoz: vlak
Prehrana: prehrana je u vlastitom aranžmanu
Težina ture: lagana (K1-T1)
Potrebna oprema: izletnička - prilagođena vremenskoj prognozi, baterijska lampa, planinarska iskaznica, hrana i piće
Informacije: u prostorijama Društva i na telefon 021/394-365
Glavni vodič: Ante Milić

 

Napomena: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjena i dopuna u programu izleta ovisno o okolnostima na terenu.

Karte su preuzete sa registra planinarskih puteva HPS-a 15.10.2019. Uz svaku kartu se nalazi link na stranicu pojedinog puta.


Kondicijska zahtjevnost:
K1 - lagano (visinska razlika manja od 500 m)
K2 - srednje teško (visinska razlika od 500 do 1000 m)
K3 - teško (visinska razlika od 1000 do 1300 m)
K4 - vrlo teško (visinska razlika veća od 1300 m)


Tehnička zahtjevnost:

T1 - nezahtjevno (bez upotrebe ruku i pomagala)
T2 - srednje zahtjevno (povremena upotreba ruku za lagano penjanje)
T3 - zahtjevno (povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala - via ferrata, a zimi povremena upotreba dereza i cepina)
T4 - vrlo zahtjevno (duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, a zimi konstantna upotreba dereza i cepina)

 

HPD Mosor
Sinovčićeva 2, p.p. 233
21001 SPLIT
OIB: 40461293872
IBAN: HR4924070001100579795
tel: 021/394-365
fax: 021/272-719
mob: 091/50 99 545
  091/50 99 541
hpd.mosor.split@gmail.com
 
Radno vrijeme tajništva
utorak:   17:00 - 21:00
srijeda:  13:00 - 21:00